Friluftsprodukter AS etablerades av Olaf och Harald Lysdahl i 2005. Mycket pressuppmärksamhet om och stort fokus på allt avfall från engångsgrillar blev vår motivation för att utveckla stationära, miljövänliga självbetjäningsgrillar (fasta grillar) för att användas på badstränder, rastplatser, mötesplatser i skogen och liknande. Flera grillmodeller har allt eftersom utvecklats i tillägg till bänkar, bord och några vindskydd. Våra produkter säljs direkt från oss och flera av våra produkter är designskyddade.

Vår målsättning

Vår målsättning är att utveckla, producera och marknadsföra produkter som:

 • är miljövänliga
 • bidrar till ett bättre friluftsliv för fler grupper
 • kan användas för att skapa bra mötesplatser för olika åldrar och grupper av användare

Vår kvalitet

Friluftsprodukter AS kommer bara marknadsföra och leverera kvalitetsprodukter. Våra produkter skall:

 • ha en ändamålsenlig och tilltalande design
 • fungera optimalt och vara enkla att använda
 • vara konstruerade på så sätt att ingen kan skada sig på dem
 • vara svåra att förstöra eller stjäla
 • kräva minimalt underhåll (låga drifts- och underhållskostnader)
 • ha lång livslängd
 • vara miljövänliga

Nya produkter

Vårt önskemål är att göra Friluftsprodukter till ett bolag som är en viktig aktör när det gäller att utveckla miljövänligt friluftsliv, i första hand i Norge. Det arbetas fortlöpande med att utveckla nya produkter och detta arbete präglas av:

 • bra återkopplingar och önskningar från kunder och potentiella kunder
 • ett stor nätverk med friluftsmänniskor
 • bra samarbetspartners inom konstruktion och produktion

Start typing and press Enter to search