S-serien (ytterhölje av syrafast stål)

  • Grillen levereras i blankt, syrafast stål (2 mm) med förväntad livslängd på 20-30 år
  • Länkad skrapa och borste för placering av kol och rengöring medföljer
  • Enkel att montera – fästet i fundamentet som grävs ned 27-32 cm under marknivån
  • Solid konstruktion – ganska omöjlig att förstöra eller stjäla
  • Lite underhåll – askan faller ned på fundamentet och grillen töms en gång var 4 – 5 år (beroende på användningen)
  • God säkerhet – grillen har dubbel mantel för låga temperaturer på yttermanteln (inga brännskador) – inga vassa kanter eller hörn
  • Effektiv användning – bra drag, snabb tändning och mycket bra förbränning av grillkolen
  • Konstruerad för universell utformning – arbetshöjd ca. 75 cm

K-serien (yttermantel av korténstål)

  • Dessa grillarna är identiska med grillarna i S-serien, bortsett från att dessa grillarna har yttermantel av korténstål (3 mm). Korténstål är en specialståltyp som rostar i ytan till att börja med. Etter ett tag stoppar rostprocessen.

ST-serien

  • Äntligen en ordentlig kolgrill för användning på terrasser!
Grillkongen 1200KGrillkongen 1200K

Grillkongen 1200K

Vår största gemensamhetsgrill. Lämplig när många skall ha grillmat samtidigt, t.ex. vid idrottsplatser eller skidanläggningar.

Les mer
Grillkongen 1200SGrillkongen 1200S

Grillkongen 1200S

Vår största gemensamhetsgrill. Lämplig när många skall ha grillmat samtidigt, t.ex. vid idrottsplatser eller skidanläggningar.

Les mer

Showing all 7 results