Beskrivning

  • Grillen levereras i rostfritt stål (syrafast kvalitet Aisi 316L 2 mm), yttermanteln är i 3 mm korténstål
  • Förväntad livslängd: 20-30 år
  • Länkad skrapa och borste för placering av kol och rengöring medföljer
  • Enkel att montera – fästet i fundamentet som grävs ned 30 cm under marknivån
  • Solid konstruktion – ganska omöjlig att förstöra eller stjäla
  • Lite underhåll – askan faller ned på fundamentet och grillen töms en gång vart femte år (beroende på användning)
  • God säkerhet – grillen har dubbel mantel för låga temperaturer på yttermanteln (inga brännskador) – inga vassa kanter eller hörn
  • Effektiv användning – bra drag, snabb tändning och mycket bra förbränning av grillkolen
Om det skall läggas fast golv intill grillen måste en inspektionslucka monteras för asktömning! Se tilläggsutrustning

Kontakt oss for et godt pristilbud!

Du kanske också gillar …