Beskrivning

Om det skall läggas fast täckning (anläggningssten eller liknande) helt intill grillen, måste denna inspektionsbrunn monteras så att man skall kunna tömma askan (vart 4-5 år). Brunnen och locket består av armerad betong.

Du måste logga in för att se priser